Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2016 14:26, số lượt xem: 272

Ái vọng
Giải phóng
Cho nhau
Ai đau?
Ai giết
Tình chết
Ai về
Nhiêu khê
Hứng hết
Đoạn kết
Cuộc tình
Mong manh...

15-03-2016