Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/12/2021 20:30, số lượt xem: 74

Nỗi sợ ở trần thế
Không phải sự cô đơn
Mà là sợ lãng quên
Không còn ai nhớ đến…

Hãy sống và cống hiến
Để được nhắc nhiều hơn
Trần thế sẽ nhớ tên
Linh hồn kẻ siêu thoát…

Cuộc sống nhiều mất mát
Cũng có nhiều hy sinh
Lặng lẽ chỉ một mình
Mà chẳng ai biết được…

Như đã có công ước
Người được chọn thế thôi
Tự nhiên gieo vào đời
Không lời cùng quên nhớ…

05-12-2021