Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2023 08:08, số lượt xem: 29

Xuân tìm vẽ lại thời tươi đẹp
Nắng thấy khoe thêm thủa ngọt ngào
Thiếu nữ làm duyên cười đón gió
Làm nhiều bác dậy hót xôn xao…

02-03-2023