Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/01/2023 20:13, số lượt xem: 43

Có kiếp sau
Có ước muốn
Hãy cúi xuống
Mà nhìn nhau…

Không vui buồn
Làm cây cối
Ngày đến tối
Vĩnh hằng luôn…

Luôn yêu đời
Làm cơn gió
Mưa nắng đó
Vẫn dong chơi…

Làm con đò
Sai hay đúng
Đi hay đứng
Chỉ lắc lư…

Làm mùi hương
Trong khoảnh khắc
Nhiều người nhắc
Quẩn vô thường…

29-01-2023