Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2020 08:03, số lượt xem: 221

Không mơ tỉnh tỉnh không mơ
Cúi, cầu niệm Phật nương nhờ từ bi
Kiếp hồn sông suối lầm – ly
Cánh đồng, gò đống, tụ quy chở cùng
Đã khô giọt đắng lệ trùng
Trong sương núp bóng mịt mùng tà dương
Nghe lời, theo lối chỉ đường
Tiếng kinh vang vọng vẫn thương hồn mà
Tu tâm đuổi hết tham tà
Siêu sinh tịnh độ khổ qua vinh về
Não phiền, thù oán, u mê,…
Không còn… - thông thái đi về gió mây
Gái trai, già trẻ lại đây
Nam mô Niệm Phật chắp tay tâm thành
Thả tâm trong sáng an lành
Tự nhiên thoát khỏi vòng quanh luân hồi
Đến rồi, xếp chân lại ngồi
Nghe kinh niêm Phật gần thôi Thượng đài…

26/01/2014