Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/10/2018 18:56, số lượt xem: 304

Chén tửu nâng lên liệu hết sầu
Chi bằng kết bạn kiếm tình sâu
Gieo vần mặc sức rời non biển
Thả chữ nuôi tâm vỗ sóng cầu
Mặc khách đâu rồi buông tiếng ngọc
Anh tài đó hả tiếp lời châu
Thuyền quyên dải phận lời thơ nở
Hội nhóm hoan ca rộn sắc mầu...

30/09/2018