Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2020 09:52, số lượt xem: 265

Chẳng thấy quan anh mạnh miệng hò
Như là lúc lặng tiếng gầm to
Bây giờ sóng nổi: ô! Nào có...
Phút trước mưa rầm: ố! Thì do...
Lạy đất! chôn vùi - muôn thứ bỏ
Van trời! lụt lội - vạn điều lo
Dân đen tự cứu dân đen họ
Mạt vận niềm tin cứ rỉ, rò...

31-10-2020