Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2020 15:35, số lượt xem: 140

Trắng với đêm dầy vẽ cảnh xưa
Tìm trong kỉ niệm phút giao mùa
Thương thời vất vả lưng phơi nắng
Tiếc thủa cơ hàn bắp gánh mưa
Tưởng khổ nhưng cười đâu kẻ khóc
Thà vui không tủi có người đùa
Tàn canh với mộng còn hay mất
Tóc xoã buông đời kệ gió đưa…

14-02-2020