Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2020 09:12, số lượt xem: 363

Về quê
Ai đã ở quê
Nặng tình
Nuối tiếc hương quê
Ấm nồng…
Mộc mạc
Nuôi dưỡng tâm hồn
Mái gianh, bến nước, sân đình,...
Hàng tre, dãy nứa,...
Thắm tình quê hương
Con đường lát gạch đỏ vương
Guốc mộc, tóc vấn
Ai thương đuôi gà...
Gánh gồng…
Chum nước, lải cà,...
Bình men, cốc sứ,...
Cau, trầu ngát xanh
Mò cua, bắt ốc…
Bát canh
Bánh đa, bánh đúc
Cháo hành
Hến thơm
Cơm niêu
Nồi đất
Trạch om
Trèo lên lưng gió, treo lưng chừng trời
Hít sâu
Cho đã cái đời
Cho hồn quê ngọt
Hương quê
Thơm lừng...
Ai ơi
Tắm sông, đuổi bắt đã từng
Cánh diều soi bóng
Giếng hừng nét quê
Vẫn vương kẻ đến, người về
Sâu trong tâm khảm
Hồn quê
Ngọt ngào...

28/01/2014