Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2022 08:53, số lượt xem: 41

Hỏi mây
Theo gió
Giũ bỏ
Mây bay…

Hỏi hoa
Quên khuấy
Ôm lấy
Đòi quà…

Hỏi này
Hỏi nhỏ
Đã có
Người say…

Hỏi kỳ
Cục vậy
Đầy đấy
Còn gì…

Hỏi hay
Hay hỏi
Tươi rói
Vòng tay…

22/09/2022