Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2018 12:26, số lượt xem: 290

Nhất tâm từng bước
Lòng hướng chùa thiêng
Chắp tay cầu ước
Hạnh phúc mọi miền…

Bình yên tâm tưởng
Bậc đá nối cao
Một phương – riêng hướng
Thanh tịnh làm sao…

Đường dài dốc núi
Quanh đỉnh mây vờn
Gió đưa khói tới
Quyện mùi trầm hương…

Vô thường sau gót
Chân vững bước leo
Muôn người như một
Nhẹ nhõm giầu – nghèo…

23/06/2018