Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2022 19:12, số lượt xem: 54

Tiếng chẫu chàng kêu váng ao
Bạn tình tìm thấy chưa nào
Nôn nao dạ người thiếu phụ
Chờ người xa biết làm sao?…

Giấc trưa hư chiếc yếm đào
Chênh chao âm u trời đất
Bực mình bực quá đi mất
Chẫu chàng chẫu chuộc vật kêu…

Cá mương dăm con biết điều
Nổi mình bơi gần dâng hiến
Men tình say đến độ kiêu
Lật nơi yếm đào tìm kiếm…

Thiếu phụ mặc gió nhẩm đếm
Những hạt nắng rớt trên da
Mặt trời có mọc đâu mà
Vài tia hứng tình tìm tới…

Nụ cười nhạt như mắc tội
Buổi trưa bên cạnh bờ ao
Yếm đào nhớ người xa đấy
Hương tình khuấy cả bờ ao…

15-03-2022