Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2023 09:11, số lượt xem: 34

Trần gian vang vọng
Một tiếng đàn ai
Theo vào trong mộng
Được tiếng thở dài…

Tiếng đàn ngân mãi
Một nỗi xa đưa
Dội lại sợ hãi
Tìm về mới vừa…

Còn đâu lời hứa
Một người đi xa
Lấy gì bào chữa
Người ở quê nhà…

Này người xứ lạ
Tìm về quê thôi
Lẻ bóng nhiều quá
Ái tình loạn rồi…

Miệng đời gây tội
Buồn tiếng đàn em
Tìm theo sáng tối
Đau khúc ruột mềm…

Tiếng thời gian đếm
Tiếng đàn hờn kêu
Tình yêu thân mến
Yêu, yêu… đòi yêu…

05-02-2023