Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2023 08:23, số lượt xem: 104

Có thể
Em là
Bông hoa
Đẹp nhất…

Đôi mắt
Bờ môi
Khi cười
Tươi rói…

Muốn nói
Điều gì
Thầm thì
Nhỏ nhẹ…

Cô bé
Kia ơi
Mở lời
Thật khó…

Nào có
Ngượng đâu
Tại lâu
Không tán…

Mê sảng
Ngôn từ
Giống như
Yêu vậy…

Thật đấy
Họ cười
Kệ thôi
Tớ thích…

04-03-2023