Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2015 10:38, số lượt xem: 354

Cây xanh nhuộm phố đến canh xây
Hầy vạ chi mô khổ hạ vầy
Cửa chớp chim ca vui chớp cửa
Bầy ve nhị gẩy sướng ve bầy
Trước thềm nụ hé bung thềm trước
Ngay sọt hoa đua quyện ngọt say
Gối nặng chân vời con nắng gội
Bày long tửu xướng ấm lòng bay

08-04-2015