Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2019 12:08, số lượt xem: 195

Em thèm sắc toả những hoa xuân
Em thích hương thơm quyện cõi trần
Em tưới mầm tươi mơ đỏ thắm
Em gieo hạt biếc mộng xanh ngần
Em chờ chữ hẹn xưa anh nhắc
Em đợi câu thề trước thiếp cân
Em sẽ vun trồng mai về nhé
Em mong ái nở đượm vương phần...

22.01.2014