Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2019 19:20, số lượt xem: 318

Dung dăng dắt chị đuổi chơi trò
Rắn nắm đuôi rồng hét thật to
Chú Cuội trăng vui tìm đuổi bắt
Lên mây hát múa chị Hằng hò...

***

Dung dăng cháu ốm thuốc thầy ơi
Đuổi bắt thầy nhìn mệt bở hơi
Nó khoẻ như vâm ta thấy sợ
Ta đây mới bị thở: ôi xời...

***

Dung dăng lại nhé thích dân gian
Khoẻ mạnh tươi vui khỏi phải bàn
Các chị cùng anh thêm mấy nhỏ
Xôn xao xóm - phố đón trăng vàng...

12.01.2014