Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2015 08:44, số lượt xem: 382

Một mớ kêu
Nhiều thứ chuyện
Tôi thiện nguyện
Huyện kế bên

Tôi kiêm thêm
Tên bảo hiểm
Tranh thủ kiếm
Liếm mép cười

Chán thói đời
Phơi thật giả
Thực dụng quá
Chả thèm chơi

Chẳng dỗi hơi
Phơi mác tốt
Trong ẩn lốt
Nhột… hắt hơi…

24-06-2015