Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2023 14:19, số lượt xem: 45

Anh đi rồi
Em buồn
Bao nhiêu nỗi
Em...
Cũng ra đi
Rũ bỏ
Những ngày xưa...
Vẫn buồn
Trời...
Bỗng đổ mưa
Em co ro...
Em lạnh.
Váy áo phong phanh
Mong manh
Ướt rồi.
Em lang thang
Trời...
Vẫn mưa
Lệ em nhoà với mưa
Nhạt nhoà...
Kìa đoá hoa
Tàn dưới mưa
Loà xoà...
Mưa...
Bí ẩn
Đưa em đi đâu?
Con đường dài
Xa tắp...
Lặng lẽ
Em lại khóc
Vỡ oà
Nỗi cô đơn
Vơ tan
Nỗi cô đơn
Rơi xuống đường
Trơ đá...

07.2003