Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2016 08:43, số lượt xem: 306

Buồn ơi rụng xuống ảm quê chiều
Mấy trận ta cười khoả được nhiêu
Tửu cảnh chua môi rầu rĩ lắc
Trà đời chát miệng tái tê kêu
Moa về hứng giận mùa đương tháng
Ẻn lại vun thương bậu hoá kiều
Lụi ánh tà dương trầm nhịp thở
Tay xoa bọng chán vỡ đôi điều…

09-12-2016