Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2022 08:42, số lượt xem: 50

Thật sự là mệt mỏi
Khi
Nghĩ tới ngày mai.

Sẽ là một ngày dài
Với
Rất nhiều cố gắng.

Bao nhiêu ngày mang nặng
Lại
Cờ trắng đầu hàng?

Có phải quá vội vàng
Quên
Những gì cố gắng

Phải là người chiến thắng
Hãy
Vượt lên chính mình…

16-07-2022