Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2022 08:08, số lượt xem: 42

Thế giới này
Cực lạc đây
Niệm Phật để
Vãng sanh ngay
Giũ bỏ được
Thất tình đày
Ngũ dục dứt
Từng phút giây…

20-05-2022