Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2021 20:37, số lượt xem: 165

Dường như quen mui
Cực tận niềm vui
Rít lên sung sướng
Cơn gió tới lui
Trên đầu con sóng
Ấn, nhấp, dập vùi
Bọt nước bắn tung
Tan vỡ, sụt sùi…

22-11-2021