Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2016 21:34, số lượt xem: 336

Ngắm đoá hoa tươi chợt giật mình
Ô hầy giống bậu thật là xinh
Hương thơm ngát quyện hình ong bướm
Sắc đượm loang vời sóng lân tinh
Ảo huyễn bên đời tình bén nở
Huyền u trước cảnh ái đan trình
Ban mai khiết - tịnh lung linh thở
Vẻ đẹp thêm hừng của gái trinh...

10-02-2016