12.00
Đăng ngày 24/04/2022 15:44, số lượt xem: 61

Bữa cơm vội
Lặng hỏi tội
Này cuộc đời
Trả lời tôi…

Sáng đến tối
Mưa, nắng đội
Cháy thịt da
Trên người cha…

Chạy thời vụ
Mắt thiếu ngủ
Bữa cơm nhoà
Nhìn xót xa…

Mỗi cái giá
Đều phải trả
Bằng nhọc nhằn
Bằng khó khăn…

Quần áo bẩn
Đầy bùn đất
Khổ chi bằng
Miếng cơm ăn…

24-04-2022