Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2022 19:56, số lượt xem: 223

Vi trùng
Nhuyễn trùng
Bố thí
Một tí…

Bởi vì
Cho đi
Sẽ được
Phước đức…

Ai thường
Cúng dường
Phước báo
Ngộ đạo…

15-08-2022