Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2015 07:48, số lượt xem: 481

Bến cũ chờ thuyền ghé chớm đông
Mà sao chẳng bóng tái tê lòng
Vời xa phía đó tìm chi động
Chả lại nơi này ngó tí sông
Chín dạ vơi đầy đau kén nhộng
Lành tâm thiếu đủ tủi vai chồng
À ơi nặng chuyến ai tìm mộng
Vấp ngã đôi lần liệu tỉnh không?...

21-09-2015