Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2017 06:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/10/2022 15:07, số lượt xem: 273

Chửa uống ly nào đã chuếnh say
Phù sinh một cõi thở than này
Trời mưa bấn cuộc buồn nhân thế
Lệ đá vương thời khóc chốn đây
Lỡ kiếp làm người tu chẳng đặng
Rời hồn thoát xác hoạ điều hay
Bao giờ mới lại quê hương nhỉ
Một bóng cô phòng nhớ quắt quay…

18-04-2017