Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2020 18:45, số lượt xem: 359

Sen hồng tặng gái chưa chồng
Cho người mê mẩn, phải lòng đi theo
Đời như chén đắng bọt bèo
Em như vị ngọt pha vào thêm thôi
Sen hồng xa cách cuộc vui
Nở nơi thanh tịnh tới-lui ít người
Còn ta - kẻ chẳng hợp thời
Uống thêm nhiều chén vị đời phù du
Gặp em một bận ta hư
Ngắt sen đầm lạ làm như của mình
Ai dè sinh cảnh sinh tình
Ngấm rồi vị ngọt vô hình nơi em
Chén đời đắng-nhạt nhạt thêm
Có người bên cạnh ngày-đêm bón đường...

01-04-2020