Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2015 12:22, số lượt xem: 615

Em đây dáng chuẩn cũng ưa nhìn
Nhìn kỹ mà xem vẻ đẹp chìm
Chìm nổi bồng lai anh thấy chửa
Chửa khoe thuỷ động bác chưa tin
Tin đi mở mắt ra dòm thử
Thử lại khùa tay thấy đớ vin
Vin vài cái nữa cuồng quay đất
Đất đá tung hê… chạm kíp mìn…

02-05-2015