Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2021 20:06, số lượt xem: 200

Trên trời mây trắng như vôi
Người dưng lại nở nụ cười vì ta
Gió tìm giấu những ngọn già
Trong người khách lạ thay quà làm quen
Đường xa cũng thật khéo khen
Tiễn người đi mãi sang - hèn lộ ra
Tơ hồng bấu ngọn rồi mà
Nụ cười nhặt được la đà liễu phơi
Người đi đánh đổi một đời
Chông chênh ta tiễn một người rời ta
Dõi theo một góc ta bà
Đoạn duyên dài - ngắn, non - già đều đau…

28-09-2021