Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2021 13:07, số lượt xem: 171

Tình... yêu
Nhu cầu đầu tiên của cuộc sống hiện đại
Hai trái tim
Hai tâm hồn
Trao đổi...
Có xuất phát
Có bắt đầu
Tồn tại biến đổi song hành cùng thế giới
Đâu điểm cuối
Đâu cái kết mầu hồng
Hay vĩnh hằng - bất định
Hoà quyện vào nhau
Cảm xúc - niềm tin
Vật chất - tinh thần
Vẫn một cuộc xoay vần tranh đấu
Theo chiều dài phát triển
Nhân loại gieo trồng
Một thế giới luôn có tình yêu...

24/02/2014