Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2023 08:55, số lượt xem: 109

Ta biết rằng xuân vẫn luyến nhìn
Từ cánh đào hoa còn tươi thắm
Từ trong ta còn đang say nắng
Với sắc đẹp của bông mai xinh…

Ta biết là gió đang làm căng
Muốn kéo hạ về khoe oi nóng
Sưởi xuân thì căng ra chín mọng
Cho ta mơ mộng sướng chi bằng…

Ta biết rằng em chửa có chồng
Để xốn xang bao người ước muốn
Để vần thơ thành ra luống cuống
Lại vì yêu nhụt chí tang bồng…

Ta nhớ tay ta chưa lần buông
Em có biết hay là đã biết
Đừng làm ngơ khi ta mải miết
Tìm kiếm vần thơ tặng nàng không…

26-02-2023