Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 08:12, số lượt xem: 100

Ai dừng lại
Sẽ về hưu
Như trời chiều
Đương tàn nắng…

Bị thương nặng
Sẽ nằm im
Nỗi buồn tìm
Thăm hỏi suốt…

Sông nhiều nước
Chẳng chảy trôi
Tồi tệ rồi
Dòng sông chết…

Thuyền có biết
Không ra khơi
Thuyền hết thời
Người rỡ bỏ…
Này nói nhỏ
Bạn hay tôi
Cứ mãi ngồi
Thành bỏ, phế…

15-11-2021