Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2022 08:48, số lượt xem: 173

Nhiều bà cụ
Ngồi trình tự
Xếp bằng tròn
Miệng xưng: con…

Chuỗi tràng hạt
Tay lần gạt
Miệng lâm râm
Niệm Phật thầm…
Một người mất
Nhiều nước mắt
Đã tuôn rơi
Theo người rồi…

Chuyến đò cuối
Đừng gấp vội
Đò một mui
Trở riêng thôi…

Tiếng khóc với
Thật là tội
Đừng quay nhìn
Một Đức tin…

Không mê tín
Bạn thân mến
Một con người
Vừa qua đời…

10-09-2022