Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2023 08:42, số lượt xem: 127

Chi khỉ như người giống chỉ khi
Sò bi mấy rổ thích so bì
Có sao tức giận đành co sáo
Đâu tí buồn lòng lỡ đấu ti
Vật đố khoe này xem độ vất
Quà thi thử chút thấy qua thì
Cãi nhau lắm bận thành cau nhãi
Thù gí cô xem có thú gì…

11-03-2023