Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/05/2020 09:51, số lượt xem: 166

No ăn dửng mỡ khối người
Cũng là tốt số thế thôi. Đời mà
Đói ăn đong đếm ngày xa
Lấy mô mà dửng rên, la tối ngày
No ăn cau có mặt mày
Toàn là đồ ngấy thế này. Bỏ ăn
Đói ăn chau nỗi băn khoăn
Miếng nhường, miếng nhịn. Nhỏ phần để chia
No ăn không hết đổ kia
Thời nào ăn lại, ăn thừa hả bay
Đói ăn hoang phí thế này
Chết xuống Âm phủ! Có ngày... đói hơn
No ăn mỗi bữa một đơn
Lạ mồm dễ nuốt, to hơn dạ dày
Đói ăn ngàn bữa đơn này
Vị quen khoái khẩu. Cuối ngày?! Giống nhau!?
Kiếp người ai chọn được đâu
Gắng mà qua kiếp nghèo-giầu, đói-no...

15-05-2020