Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2015 08:29, số lượt xem: 311

Chén tửu vui mồi nhắm mới đưa
Bùng khơi ngọn lửa rượu chưng dừa
Ai chà ngọt vấy còn thơm nữa
Úi chẹp cay là hết vị trưa
Gỏi cá nguyên con nào kính bữa
Giò bò đôi cặp cứ kệ mưa
Chưa say chớ có đòi ra cửa
Một gậy toi đời - quý gỗ sưa...

15-09-2015