Đăng ngày 19/11/2018 21:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 12/09/2022 22:16, số lượt xem: 210

Đời người một phút nông sâu oán
Bốn chín ngày rồi xác chị đâu?
Nức nở kêu Huyền đau áo trắng
Gào than gọi mẹ đắng khăn đầu
Gia đình ứa nghẹn nhoà thương khổ
Xã hội hờn dâng lệ nhuốm sầu
Khói thán hương than ngôi mộ gió
Linh thiêng báo mộng chỗ nào cầu...

07/12/2013