Vùng sông nước năm năm chới với
Nay gió xuân thổi tới Vũ quan
Hai thư đọc lúc lâm giang
Hoa đào trên núi Thương san nở đầy

tửu tận tình do tại