六年春遣懁其二

檢得舊書三四紙,
高低闊狹粗成行。
自言並食尋常事,
唯念山深驛客長。

 

Lục niên xuân truy hoài kỳ 2

Kiểm đắc cựu thư tam tứ chỉ,
Cao đê khoát hiệp thô thành hàng.
Tự ngôn tịnh thực tầm thường sự,
Duy niệm sơn thâm dịch khách trường.

 

Dịch nghĩa

Xem lại chồng thư cũ, thấy có ba bốn bức,
Nét chữ lúc cao lúc thấp, lúc to lúc nhỏ, không thẳng hàng.
Trong thư nói, việc ngày ăn ngày nhịn là chuyện nhỏ,
Miễn sao lo cho người trên đường vượt núi tới nơi xa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thấy thư em trong chồng thư cũ
Không ngay hàng, nét chữ nhỏ to
Xá chi bữa đói bữa no
Non cao nước thẳm chỉ lo cho chồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Kiểm lại thư xưa ba bốn tờ
Hàng cong chữ thấp chữ lô nhô.
Nói rằng ăn nhịn là thường bửa
Núi thẳm người đày mới đáng lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xem lại thư xưa ba bốn bức
Thấp cao to nhỏ chẳng ngay hàng
Bảo rằng nhịn bữa lòng không ngại
Núi thẳm đường xa sợ tội chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời