遣悲懷其二

昔日戲言身後事,
今朝都到眼前來。
衣裳已施行看盡,
針線猶存未忍開。
尚想舊情憐婢僕,
也曾因夢送錢財。
誠知此恨人人有,
貧賤夫妻百事哀。

 

Khiển bi hoài kỳ 2

Tích nhật hý ngôn thân hậu sự,
Kim triêu đô đáo nhãn tiền lai.
Y thường dĩ thí hành khan tận,
Châm tuyến do tồn vị nhẫn khai.
Thượng tưởng cựu tình liên tỳ bộc,
Dã tằng nhân mộng tống tiền tài.
Thành tri thử hận nhân nhân hữu,
Bần tiện phu thê bách sự ai.

 

Dịch nghĩa

Ngày trước cứ nói đùa những chuyện về sau,
Bây giờ đều đén ngay trước mắt.
Áo quần của nàng đã dần dần đem bố thí hết,
Kim chỉ vẫn còn không nở lấy ra.
Nhớ ân tình xưa, ta thương cả những kẻ nô tỳ,
Nhân mộng thấy nàng, đốt giấy tiền, vàng mã.
Vẫn biết nổi đau khổ này ai ai cũng gặp phải,
Vợ chồng nghèo nên trăm chuyện buồn thương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Những lời thuở trước hay đùa cợt,
Nay thành sự thực hết nàng ơi.
Áo xưa bố thí người nghèo hết,
Kim chỉ còn đây chẳng nở rời.
Nhớ nàng thương cả nô tỳ cũ,
Mộng nàng đành đốt giấy tiền thôi.
Vẫn hay tử biệt ai không thế,
Nghèo khổ nên trăm nỗi ngậm ngùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ngày xưa vui nói chuyện qua đời,
Trước mắt hôm nay xảy tới nơi.
Cho hết áo quần không giữ ngắm,
Chỉ kim còn đó sầu chưa vơi.
Nghĩ tình xưa cũ thương người ở,
Đốt tặng nàng tiền mơ đến chơi.
Nỗi khổ tâm này ai cũng có,
Vợ chồng nghèo khó cảnh chơi vơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày xưa nói cợt chuyện qua đời
Trước mắt bây giờ khổ tới nơi.
Bố thí áo quần cho đến hết
Vẫn còn kim chỉ chẳng buồn coi.
Tình xưa thương kẻ ăn người ở
Thấy mộng đốt tiền giấy mã thoi.
Biết nổi đau này ai cũng gặp
Vợ chồng nghèo khó trăm điều tồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngày trước nói đùa về hậu sự,
Sáng nay trước mắt chuyện bày ra.
Chỉ kim còn giữ, không đành mở,
Xiêm áo cho đi, hết thấy mà!
Nhớ lại tình xưa thương đứa ở,
Mơ về người cũ đốt tiền ma.
Đã đành hận ấy ai không có,
Nhưng vợ chồng nghèo lắm xót xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngày trước đùa vui bàn hậu sự,
Sớm nay bỗng thấy nổi ba đào!
Cho quần áo hết, tìm đâu nữa?
Giở chỉ kim xưa, có nỡ nào!
Tỳ bộc ngùi thương tình quá khứ,
Tiền tài đốt nhớ thủa chiêm bao.
Vẫn hay hận ấy ai mà chẳng...
Chồng vợ nghèo hèn khốn khổ sao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xưa đùa bàn chuyện chết chơi,
Nay thời chuyện ấy đến rồi, chẳng lâu,
Áo cho, còn ngắm gì đâu,
Chỉ kim còn đó, lòng đau, chẳng nhìn.
Kẻ ăn người ở, nhớ tình,
Giấy tiền đốt tặng, thấy hình trong mơ.
Hận này ai thoát bao giờ,
Vợ chồng trăm sự nghèo xơ, thấy buồn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày trước cứ bỡn đùa chôn cất
Sáng hôm nay trước mắt xảy ra
Còn đâu ngắm, áo đã cho
Chỉ kim còn đó, nỡ nào mở coi
Niệm tình cũ thương người ăn ở
Nhớ trong mơ vàng mã đốt liền
Chuyện buồn này chẳng ai riêng
Buồn vì chồng vợ nên duyên lúc nghèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hậu sự, ngày xưa lúc nói chơi
Bây giờ lại đến hỡi nàng ơi
Áo quần cho hết đâu tìm nữa
Kim chỉ tuy còn chẳng nở coi
Mộng tưởng người xưa đem giấy đốt
Nhớ thương tình cũ mến con đòi
Sầu nầy nào phải riêng ai đó
Nghèo khó đôi ta lắm thiệt thòi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời