遣悲懷其一

謝公最小偏憐女,
自嫁黔婁百事乖。
顧我無衣搜藎篋,
泥他沽酒拔金釵。
野蔬充膳甘長藿,
落葉添薪仰古槐。
今日俸錢過十萬,
與君營奠復營齋。

 

Khiển bi hoài kỳ 1

Tạ công tối tiểu thiên liên nữ,
Tự giá Kiềm Lâu bách sự quai.
Cố ngã vô y sưu tẫn khiếp,
Nê tha cô tửu bạt kim thoa.
Dã sơ sung thiện cam trường hoắc,
Lạc diệp thiêm tân ngưỡng cổ hoè.
Kim nhật bổng tiền quá thập vạn,
Dữ quân doanh điện phục doanh trai.

 

Dịch nghĩa

Con gái yêu bé bỏng nhà ông họ Tạ,
Gả cho chàng Kiềm Lâu trăm sự đều khó khăn!
Nhìn ta không áo, nàng mở rương lục tìm,
Biết ta thèm rượu nàng gỡ thoa bán đổi.
Sẵn rau đồng, bữa ăn thêm vị hoắc ngọt ngào,
Lá rụng thay củi, ngửa trông cây hoè cằn cỗi.
Ngày nay, tiền lương có hơn mười vạn,
Chỉ còn vì nàng bày cỗ chay cúng tế!


Đây là một bài thơ điệu vong nổi tiếng xưa nay. Vợ Nguyên Chẩn là Vi Tùng, con cưng của nhà quan, lấy Nguyên Chẩn khi ông còn hàn vi. Vi Tùng mất khi Nguyên Chẩn mới 30 tuổi và chưa làm nên, mười mấy năm sau ông làm đến chức tể tướng, nhớ người vợ tao khang mà làm bài thơ này, cùng với nhiều bài thơ điệu vong khác.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Gái yêu bé bỏng nhà ông Tạ,
Lấy gã Kiềm Lâu nghèo trơ xương.
Nhìn ta không áo, nàng lục rương,
Biết ta thèm rượu gỡ thoa bán.
Rau đồng bữa ăn ngon mùi hoắc
Lá rụng thay cội đợi hòe tàn
Ngày nay lương bổng hơn mười vạn
Vì nàng xin lập cỗ đàn chay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Tạ Công gái út quý nhất nàng,
Lấy chàng hàn sĩ gắng giúp chàng.
Thương ta không áo, tìm rương cũ,
Chiều ta mua rượu, rút thoa vàng.
Bữa bữa ăn toàn rau dại mãi,
Ngày ngày quét cả lá hoè đun.
Nay ta bổng lộc hơn mười vạn,
Chỉ biết làm chay, cúng giỗ nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Con gái bé yêu nhà họ Tạ
Kiềm Lâu xuất giá gặp trăm lo.
Ta không áo mặc, tìm rương trấp
Ta thiếu rượu ngon, bán chiếc thoa.
Rau hoắc bửa ăn thêm vị ngọt
Lá rơi thay củi cỗi cây hoè.
Ngày nay lương bổng hơn mười vạn
Nàng hởi cỗ chay chứng giám cho!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gái nuông bé bỏng nhà ông Tạ,
Gả chú Kiềm Lâu chả được gì!
Ta chẳng áo mang: tìm tủ lấy,
Nàng cho rượu uống: đổi thoa đi.
Rau đồng sẵn bữa ngon mùi hoắc,
Lá úa đun thêm đợi cội hoè.
Lương bổng bây giờ hơn chục vạn.
Đàn chay cúng tế báo tình si!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tạ công có bé gái yêu,
Kiềm Lâu, đem gả, gặp nhiều thương đau.
Áo không, nàng kiếm ra mau,
Thấy ta thèm rượu, gỡ đầu bán thoa.
Bữa ăn, rau hoắc qua loa,
Nấu cơm: lá rụng, cành già hoè rơi.
Nay lương mười vạn, khá rồi,
Vì nàng, xin cúng chè xôi đáp tình...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông họ Tạ có con cưng nhỏ
Gả Kiềm Lâu từ đó trái ngang
Ta không áo, nàng lục rương
Ta thèm rượu uống, nàng nhường kim thoa
Rau hoắc đồng nấu ra canh ngọt
Lá hoè rơi đốt bếp thổi cơm
Bây giờ lương chục vạn hơn
Ta làm một lễ trai đàn cúng em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gái út quý của nhà ông Tạ
Lấy Kiềm Lâu một kẻ nghèo nàn
Áo không, liền vội mở rương
Rượu không liền vội thoa vàng bán ngay
Rau đồng sẵn: ngon thay vị hoắc
Nấu ăn dùng lá bách, hoè khô
Giờ anh lương chục vạn dư
Trai đàn cúng lễ em ơi về cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời