Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2014 15:49

嘉陵驛其二

牆外花枝壓短牆,
月明還照半張床。
無人會得此時意,
一夜獨眠西畔廊。

 

Gia Lăng dịch kỳ 2

Tường ngoại hoa chi áp đoản tường,
Nguyệt minh hoàn chiếu bán trương sàng.
Vô nhân hội đắc thử thì ý,
Nhất dạ độc miên tây bạn lang.

 

Dịch nghĩa

Phía ngoài tường các cành hoa vượt khỏi tường thấp vươn ra,
Ánh trăng vẫn còn chiếu trên nửa giường dài.
Không ai biết cái thời khắc ấy,
Cả đêm đã ngủ một mình ở hành lang bờ phía tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành hoa chen chúc vượt ngoài tường
Trăng sáng còn in trên nửa giường
Nào có ai hay thời khắc đó
Tây hiên nằm ngủ cả đêm trường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bên ngoài nhánh hoa leo tường cửa
Trăng còn soi phân nửa giường dài
Lúc này ai biết cho ai
cả đêm ngủ ở hiên tây một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Loi thoi hoa vượt bờ tường
Ánh trăng còn chiếu trên giường của ai
Biết đâu chính lúc nầy đây
Có người nằm ngủ hiên tây một mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời