Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2014 15:45

嘉陵驛其一

嘉陵驛上空床客,
一夜嘉陵江水聲。
仍對牆南滿山樹,
野花撩亂月朧明。

 

Gia Lăng dịch kỳ 1

Gia Lăng dịch thượng không sàng khách,
Nhất dạ Gia Lăng giang thuỷ thanh.
Nhưng đối tường nam mãn sơn thụ,
Dã hoa liêu loạn nguyệt lung minh.

 

Dịch nghĩa

Trong trạm dịch Gia Lăng không thấy có khách thuê giường,
Suốt đêm nước sông réo róc rách.
Đối diện với bức tường phía nam luôn có nhiều cây rừng,
Hoa dại đong đưa làm mờ cả ánh trăng sáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách thuê giường vắng quán Gia Lăng
Sông réo nguyên đêm vẫn chửa ngưng
Đối diện tường nam cây cối rậm
Hoa rừng phơ phất giảm màu trăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gia Lăng dịch chẳng khách thuê giường
Róc rách suốt đêm tiếng nước tuôn.
Đối diện tường nam cây cối ám
Hoa đồng lơ lửng ánh trăng suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trạm dịch Gia Lăng khách chẳng giường
Rầm rì tiếng nước trọn đêm suông
Tường nam đối mặt đầy cây núi
Hoa dại đong đưa nhạt ánh hằng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời