Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:13

古豔詩其二

深院無人草樹光,
嬌鶯不語趁陰藏。
等閒弄水浮花片,
流出門前賺阮郎。

 

Cổ diễm thi kỳ 2

Thâm viện vô nhân thảo thụ quang,
Kiều oanh bất ngữ sấn âm tàng.
Đẳng nhàn lộng thuỷ phù hoa phiến,
Lưu xuất môn tiền trám Nguyễn lang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà sâu vắng, cỏ cây không
Oanh xinh im tiếng bóng râm ẩn mình
Hoa rơi đùa dỡn nước xanh
Chảy qua cửa ghẹo cho đành Nguyễn lang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Người vắng viện sâu cây cỏ ngời,
Oanh xinh bóng rậm ẩn im hơi.
Cánh hoa giỡn nước trôi nhàn nhã,
Dạt trước cửa nhà cợt Nguyễn chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viện không người cỏ cây quang đãng
Oanh xinh im núp bóng nhà râm
Cánh hoa giỡn nước an nhàn
Trôi qua trước cửa ghẹo chàng Nguyễn chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Viện sâu người vắng cỏ cây quang
Không hót oanh xinh bóng rậm tàng.
Nhàn nhã cánh hoa đùa mặt nước
trôi qua nhà Nguyễn để trêu chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời