Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:12

古豔詩其一

春來頻到宋家東,
垂袖開懷待好風。
鶯藏柳暗無人語,
惟有牆花滿樹紅。

 

Cổ diễm thi kỳ 1

Xuân lai tần đáo Tống gia đông,
Thuỳ tụ khai hoài đãi hảo phong.
Oanh tàng liễu ám vô nhân ngữ,
Duy hữu tường hoa mãn thụ hồng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân, nhà Tống thường qua
Áo tay sầu mở chờ đà gió bay
Liễu, oanh, người chẳng nửa lời
Đầu tường cành trổ hoa phơi sắc hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà Tống bên đông thường viếng xuân,
Áo ai buồn đón gió trong ngần.
Oanh mờ liễu rậm không người nói,
Chỉ có tường hoa nở đỏ rần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân tới nhà phía đông họ Tống
Mở lòng buông áo đón gió lành
Không lời ẩn liễu mờ oanh
Duy cây hoa đỏ nở banh bên tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xuân sang nhà Tống phía đông thường
chờ gió lành vào tay áo buông.
Oanh ẩn liễu mờ người lặng tiếng,
chỉ cây hoa đỏ rực bên tường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời