Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2014 18:06, số lượt xem: 484

Tiếng kẻng vang trong đêm
Báo giờ..
Tiếng kẻng.. vang dội..

Ca ra ca mệt mỏi
Xoa lưng đấm vội
Băng đoạn đường khuya
Về nhà
Bửa ăn
Phần lớn
Là mì gói

Ca vào ca giấc chưa tròn
Thức vội
Trên mặt in hằn
Mệt mỏi
Ánh đèn nêon sáng choang
Máy vẫn đều đều
Nhanh tay
Làm vội

Tích tắc tích tắc
Đồng hồ
Không vội
Thời gian trôi
Thật chậm
Trong mệt mỏi..

Tích tắc tích tắc
Đồng hồ vội
Giấc chưa tròn
Trên mặt in hằn
Mệt mỏi..

Tiếng kẻng..
Hàng đêm
Báo giờ..
Vang dội...