Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/06/2014 15:55, số lượt xem: 572

Bạn hãy viết tên bạn đi!
Hôm qua tôi dổi gió mưa vì...
Thôi tôi không nói tôi không nói
Mây về rồi mây lại bay đi!

Chợt vắng tên người nghe ngẫn ngơ
Lạ kia, đâu có hẹn đợi chờ
Tiển người hư ảo sang sông ấy
Cho buồn lên cả những dòng thơ

Chiều nay bên ấy trời mưa nắng
Nụ cười có chợt thoáng tươi vui
Bạn đang tư lự hay cười nói
Và.. bao nhiêu nữa bạn tôi ơi!

Ai biết trong dòng tâm sự vội
Tên người một thoáng chợt qua nhanh
Để khi xa vắng bâng khuâng lạ
Tôi nhớ bài thơ tựa* Nhớ Anh!

Tựa*: Tựa đề, tên của bài thơ.