Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2016 17:29, số lượt xem: 344

Nắng đã về thôn, vắng bóng hồng.
Sớm hôm khuya tối có buồn không!
Pháo nổ rền vang bè bạn cưới,
Ta cười hạnh phúc thay người ta